Michal Rorich, Pavel Zajíc - 2000

capo 5

 

 

/:

Am

G

F

G

F

G

:/

předehra

   

     

    

    

    

    

  

 

 

Am

F

G

Z tvé cesty zbývá sedm 

dlouhých 

dní,

G

C

F

tvůj prám se kývá, táhlá 

píseň 

zní,

F

G

F

G

blíží se 

den, slunce 

vstá

vá.

 

Tvůj čas se krátí, nemůžeš tu stát,

dal a má dáti, vzkaz, co chtěl jsi psát,

F

G

F

G

F

G

C

máš sílu 

jít cestou 

pří

mou k

 sví

ní.

 

 

C

F

G

C

F

REF: 

Víra v

 bílý 

den zů

stá

vá,

 

C

G

F

G

C

minu

lost tvůj 

sen 

spou

vá,

 

F

G

C

F

nesuď 

záští 

svou přá

tel

ství,

 

C

G

F

G

Am

jen 

to tvůj 

pád zasta

.

 

 

 

/:

Am

G

F

G

F

G

:/

mezihra

   

     

    

    

    

    

  

 

 

Víš, kdo se sníží pravdě světlo brát,

zmámený tíží her, co chtěl by hrát,

sám o třetí cestě blouzní.

Scéna se střídá, padá kulis pár,

scénář je bída, z opony zbyl cár,

jen závratným tichem zívá prázdný sál.

 

REF:

 

mezihra

 

Tvá láska skrývá chladné kamení,

vím, tak to bývá, trest jak pomník ční,

s ním překročíš i svůj stín.

Dál touha sílí, míříš slunci vstříc,

sám v téhle chvíli přemýšlíš, co říct,

tvá slova jsou drahý kámen, září tmou.

 

REF:

 

dohra = mezihra

 

Am

C

F

G